• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Schipperen en vernieuwen PDF Afdrukken E-mail

Schippersschool anno 1925Ondanks de bouwwoede van de voorgaande jaren zorgde het stijgende leerlingenaantal –vooral in de technische afdeling- op het eind van de jaren ’70 nog maar eens voor plaatsgebrek. In september 1980 kwam er echter een interessant aanbod vanuit de nabijgelegen Schippersschool. Omdat de beroepsafdeling in deze school opgeheven werd, kwamen daar klaslokalen vrij. Het Sint-Agnesinstituut ging graag in op het voorstel om de vrijgekomen lokalen te huren. Op die manier verhuisden de drie klassen van de afdeling Bureelwerken (nu Kantoor) naar de Notelaarstraat.

Dit was slechts een eerste stap. In de daaropvolgende jaren kocht Vorselaar de Schippersschool aan en elk schooljaar verhuisden er nog andere klassen naar deze ruime en lichte lokalen. In de zomervakantie van 1984 vond dan de grote verhuizing plaats waardoor de hele “hogere cyclus” van het secundair naar de Kloosterstraat verhuisde. De “lagere cyclus” (de eerste drie jaren van het secundair) bleef in de gebouwen van de Dr. Coenstraat.

Terugblikkend op de jaren ’80 vallen vooral de vele veranderingen en de zich voortdurend wijzigende onderwijssituatie in het algemeen op. Het ministerie heeft de ene vernieuwing nog niet doorgevoerd of de volgende staat al weer voor de deur. Gevolg is dan ook dat zowel inrichtende machten, directies en leerkrachten enerzijds als ouders en leerlingen anderzijds regelmatig het noorden kwijt zijn en vaak met weemoed terugdenken aan vroeger -“toen alles nog duidelijk was”-…

Enkele ingrijpende veranderingen:

  • In september 1982 wordt het Vernieuwd Secundair Onderwijs –kortweg VSO genoemd- ingevoerd. Juist omdat het VSO een nieuwe manier van denken over school en onderwijs propageerde, bleef vanuit traditionalistische hoek de kritiek op zoveel “onnozeliteiten” aanhouden. Heel wat scholen bleven vasthouden aan het traditionele systeem waardoor er een ongezonde polarisatie optrad. Van hogerhand werd daarom besloten om vanaf 1 september 1989 een eenheidsstructuur op te leggen aan alle scholen van elk onderwijsnet.
  • Vanaf 1 september 1983 stelt Sint-Agnes alle studierichtingen van het secundair open voor jongens...

Het duurde heel wat jaartjes voor de mannelijke aanwezigheid enigszins merkbaar was in onze school en zelfs vandaag –in 2006- zijn het vooral de ASO-klassen die écht “gemengd” zijn. De laatste jaren blijken de TSO-afdeling Handel en de BSO-afdeling Kantoor erg populair bij de jongens; de TSO-afdeling Schoonheidsverzorging en de BSO-studierichtingen Haarzorg blijven traditioneel hoofdzakelijk meisjes aantrekken.