De Lagere School

Lagere school in Dokter Coenstraat
Nog is de bouwwoede niet voorbij… In 1971 wordt begonnen met de bouw van een nieuwe vleugel voor de lagere school. De zusters staan er een deel van de tuin van het klooster voor af. Het gaat om het gebouw in de Dr. Coenstraat gelegen tegenover de hoofdvleugel van de huidige Middenschool Sint-Agnes. Zoals gewoonlijk is ook deze nieuwbouw één jaar later klaar.

Voorlopig zal dit het laatste grote bouwwerk van Sint-Agnes zijn: de crisis van de jaren ’70 slaat toe (een dubbele crisis voor het onderwijs: enerzijds is er de economische crisis die iedereen treft, anderzijds doen de gevolgen van de moderne geboortebeperking zich steeds meer gelden) en bovendien is zo langzamerhand het centrum van Hoboken volledig dichtgebouwd…