Brieven aan ouders

Bestandsnaam Grootte Datum & Tijd
laatste schooldag 2020.docx 116.01 KB 2020-06-22 11:46:18
Vrije dagen schooljaar 2021-2021.docx 37.04 KB 2020-06-22 11:46:18
RB heropstart school 2 juni.pdf 364.18 KB 2020-05-29 12:41:15
HTZ heropstart school 2 juni.pdf 360.7 KB 2020-05-29 12:41:15
Klaar voor het eerste leerjaar.pdf 209.4 KB 2020-04-23 09:02:11
Sluiting door coronavirus.pdf 233.73 KB 2020-03-13 14:35:51
HTZ aanmelden broer-zus voorrangsperiode.pdf 371.36 KB 2020-01-17 11:59:29
RB aanmelden broer-zus voorangsperiode.pdf 369.07 KB 2020-01-17 11:59:28
Privacy.pdf 629.81 KB 2019-11-15 14:59:10
RB verteltassen.pdf 562.83 KB 2019-10-09 11:59:09
HTZ verteltassen.pdf 562.8 KB 2019-10-09 11:59:09

Themabrieven: ideetjes van de juffen voor deze Coronatijd