Grootse dingen met kleine mensen

Perspectief vandaag
Hoe je naar iets of iemand kijkt, beïnvloedt wat je ziet. Het beeld van Anneke van Bergen, dat symbool staat voor een hedendaagse interpretatie van ons Vorselaars onderwijsproject, verandert naar gelang de standplaats van waar je naar het beeld kijkt. Zo willen wij ook vanuit het co-teachen elk kind met verschillende brillen observeren.
 
Onze opvoeding:
 • Is gericht op het leven: we leven de kinderen onze waarden voor.
 • Streeft naar een totale persoonsvorming: ontwikkeling van hoofd, hart en handen.
 • Getuigt van voorkeurliefde voor de zwaksten: passende aandacht voor kinderen die het moeilijk hebben.
 • Steunt op een persoonsbevorderende relatie: bevorderen van zelfrespect en zelfwaarde.
 • Heeft zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding.

Een school waar hartelijkheid troef is.

 • Waar de keuters zich veilig en geborgen voelen.
 • Waar de kinderen kunnen genieten van het schoolleven.
 • Waar kinderen goed in hun vel zitten.
 • Waar ook ouders zich welkom voelen.
 • Waar samengewerkt wordt met wederzijds respect.

Een school waar talenten kansen krijgen.

Elk kind heeft een schat aan mogelijkheden in zich. We willen de leergierigheid van de kleuters stimuleren door:

 • Ze kans te geven tot eigen inbreng en initiatief.
 • Ze binnen een rijk basismilieu activiteiten aan te bieden die dicht bij hun leefwereld en interesses aansluiten.
 • Ze te laten experimenteren met allerhande materialen om zo hun eigen talenten te laten verkennen en ontdekken.
 • Ze gedifferentieerde activiteiten aan te bieden zodat elk kind telkens, op het eigen tempo, een stapje verder zet in zijn/haar ontwikkeling.
 • Ze op een speelse manier de nodige vaardigheden te laten oefenen die ze nodig hebben om een vlotte overstap te maken naar de lagere school.

Een school die haar grenzen doorbreekt.

 • De diversiteit in onze school beschouwen we als een troef.
 • Onze visie op goed kleuteronderwijs vertrekt vanuit procesgericht en doelgericht werken. We streven naar een zo hoog mogelijk welbevinden en betrokkenheid. Al onze acties op kind-, klas- en schoolniveau zijn erop gericht om de ontwikkeling van onze kleuters in beweging te brengen. Elk kind krijgt de kans om te ontwikkelen op zijn eigen tempo. Ook de ouders worden in dit proces betrokken via oudercontacten.
 • De ouders worden op regelmatige basis uitgenodigd op kijkmomenten in de klassen.
 • We staan als team open voor vernieuwende onderwijsvormen: de klassen bestaan uit gemengde groepen 2,5-3 jarigen en 4-5jarigen, de leerkrachten werken in co-teaching.

Een katholieke dialoogschool.

 • We willen naar de kinderen kijken met de ogen van ons hart. Het is aandachtig kijken, verder dan de buitenkant; het is kijken met verwondering.
 • We willen een katholieke dialoogschool zijn. Vanuit onze katholieke identiteit willen we de respectvolle dialoog aangaan met andersgelovigen en andersdenkenden.