Onze school is een zinvolle aanvulling op de opvoeding thuis

Uw kleuter heeft behoefte aan...

 • de uitbreiding van zijn evaringswereld
 • actief bezig zijn, bewegen
 • spel met zijn leeftijdsgenootjes
 • vrij spel met allerlei materiaal.

Uw kleuter moet…

 • altzich leren goed voelen in een groep kinderen
 • zich leren aanpassen aan vreemde situaties
 • leren omgaan met volwassenen die andere eisen stellen dan zijn ouders
 • zelfstandig leren worden
 • zich voorbereiden op de lagere school.

Uw kleuter heeft recht op...

 • de ontwikkeling van al zijn mogelijkheden
 • de totale ontplooiing op alle ontwikkelingsdomeinen is ons streefdoel voor alle kinderen.

Onze kleuterschool

Biedt uw kleuter…

 • de kans zich te ontplooien in zijn eigen tempo en volgens zijn eigen aard.
 • altbegeleiding door de kleuterleidster die zijn ontwikkeling stimuleert.
 • activiteiten die aansluiten bij de ervaring en belangstelling van de kleuter.
 • een dagindeling die op hem/haar is afgestemd.
 • speelkameraadjes.
 • een vriendelijke ruimte met een grote verscheidenheid aan speelgoed.
 • verkenning van de omgeving, uitstapjes.
 • kansen tot experimenteren.

Geeft uw kleuter de gelegenheid om met andere kinderen om te gaan…

In een groep van gelijken leert de kleuter wederzijds respect
 • altgeven en nemen
 • weerbaar worden
 • rekening houden met anderen
 • niet altijd in het middelpunt van de belangstelling staan
 • samen spelen
 • samen aan een opdracht werken
 • zijn beurt afwachten

Is alteen goede basis voor een goede start in de lagere school.

Spelenderwijs leert de kleuter allerlei dingen die nodig zijn om later te leren lezen, schrijven en rekenen.

Bevordert de totale ontwikkeling van uw kleuter.

altHet luisteren naar verhalen, het kijken in prentenboeken, het kijken naar de poppenkast bevorderen de taalontwikkeling en het geheugen van de kleuter. Ook zijn waarneming wordt scherper en bewuster. Het werken met "Schatkist" een voorbereidende leesmethode, moet de taalontwikkeling van de kleuters stimuleren. Ook het gebruik van bronnenboeken "Taalmateriaal, Taalverhaal en Taalcentraal" zullen hulp bieden bij het verwerven van een uitgebreide woordenschat en een correcte zinsbouw.

Door groepsgesprekken leren kinderen hun gedachten en gevoelens onder woorden brengen en behoorlijke zinnen vormen. Ze leren ook naar elkaar luisteren.alt

Allerlei knutselwerk, spelen met klei, schilderen, enz… bevorderen de vingervaardigheid en de fijn motorische bewegingen.

De kleuter leert zelf opruimen, taken uitvoeren, schoenveters vastknopen, zijn jas weghangen… Door lichaamsoefeningen oefenen de kleuters de motoriek en krijgen ze een goede voorbereiding op de echte turnles in de lagere school. De kleuter wordt bewust van zijn eigen lichaam en van de ruimte. altDansen en muziekinstrumenten bespelen, ontwikkelen het gevoel voor ritme en melodie.

Het is belangrijk dat de opvoeding thuis en op school op elkaar zijn afgestemd.

Geregelde gesprekken tussen de ouders en de kleuterleidsters leiden tot meer inzicht in de behoeften en mogelijkheden van uw kind.

alt

Als u merkt dat er iets is misgelopen, zal elke kleuterleidster blij zijn met de "achtergrondinformatie" die u haar geeft.

De dagelijkse contacten bij het brengen of afhalen van uw kind zijn daartoe een ideale gelegenheid.