Verloop van een schooldag

Organisatie van de schooldag

De kleuters komen tijdig naar school.

Te laat komen hindert de activiteiten!

Afscheid nemen aan de poortDe kleuterleidsters met toezicht zullen u helpen indien uw kindje moeilijk afscheid kan nemen. De enkele stapjes tot bij de leidsters zijn een eerste stap naar zelfstandigheid. Zo kunnen de kleuterleidsters hun toezicht efficiënt uitoefenen en de speelplaats goed overzien. Moedig uw kind aan als hij/zij het goed doet.

alt
In Hof Ter Zande worden de jongste kleuters vanaf 8.15 uur naar de klas gebracht. De 4- en 5-jarigen worden tot op de speelplaats gebracht. Aan het kleine poortje nemen zij afscheid van mama of papa en gaan alleen verder.
alt

In De Regenboog worden de jongste kleuters vanaf 8.15 uur naar de klas gebracht. De 4- en 5-jarigen verzamelen op de grote speelplaats of in de turnzaal bij slecht weer.

Er zijn geen honden toegelaten op de speelplaats.

Bij het belsignaal of muziekje gaan de kleuters bij hun klasjuf staan.
Iedere klas heeft zijn herkenningsteken dat de kleuters al vlug kennen.

alt

alt08:30 start schooldag

alt

alt08:40 kringmoment

Elke dag begint met een onthaalmoment waarbij de kleuters gezellig bij elkaar in de kring zitten. De juf luistert naar alle grote en kleine belevenissen waarover de kleuters hun verhaal kwijt willen. Het gezellig samenzijn en het vertelmoment in de kring verkleint de afstand tussen hun thuiswereld en de kleuterklas

alt

altalt10:10 speeltijd
drankje en koekje

Snoep willen wij zoveel mogelijk weren uit de school. Drank wordt bedeeld voor of na de speeltijd in de klas. Dit is afhankelijk van de vestigingsplaats.

alt

alt alt10:25 klasactiviteiten

Er volgen weer een reeks activiteiten zoals schilderen, poppenkast, enz… Alle ontwikkelingsdomeinen komen aan bod.

alt

altalt 12:05 einde voormiddag

De kleuters gaan naar huis of eten hun boterhammetjes op in de klas of refter. De kleutertjes die over de middag in school blijven, spelen na het eten buiten.

alt

altalt13:30 klasactiviteiten

We starten de namiddag met vrij spel in de verschillende hoeken

alt

14:55 speeltijdaltalt
drankje en koekje

alt

alttitle15:10 kringmoment

Nog een verhaaltje voor het afsluiten van de dag en we gaan weer naar huis.

alt

15:25 einde schooldagalt

title

In Hof ter Zande gaan de ouders van de jongste kleuters hun kindje afhalen in de klas. Zo kan u dagelijks contact hebben met de juf van uw kindje. De oudere kleuters staan bij de juf op hun kenteken of zitten op de bank. Ze geven een handje aan de juf en gaan dan mee met mama of papa.


title

In De Regenboog worden de kleinste kleuters afgehaald aan de klas. De oudere kleuters wachten in de turnzaal, klas of polyvalente zaal totdat ze worden opgehaald door iemand van de ouders.