Verloop van een schooldag

Organisatie van de schooldag

De kleuters komen tijdig naar school.

Te laat komen hindert de activiteiten!

Afscheid nemen aan de poortDe kleuterleidsters met toezicht zullen u helpen indien uw kindje moeilijk afscheid kan nemen. De enkele stapjes tot bij de leidsters zijn een eerste stap naar zelfstandigheid. Zo kunnen de kleuterleidsters hun toezicht efficiënt uitoefenen en de speelplaats goed overzien. Moedig uw kind aan als hij/zij het goed doet.

alt
In Hof Ter Zande worden de kleuters vanaf 08:15 uur tot aan de klas gebracht. De juffen wachten de kleuters op aan de gangdeur. Indien je vroeger bent, kan je je kleuter vanaf 08:00 naar de zaal brengen.
alt

In De Regenboog worden de kleuters vanaf 08:15 uur tot aan de klas gebracht. De juffen wachten de kleuters op aan de gangdeur. Indien je vroeger bent, kan je je kleuter vanaf 08:00 naar de zaal brengen.

 Betalende vooropvang vanaf 07:00 tot 08:00 uur.

 Er zijn geen honden toegelaten op de speelplaats.

alt

alt08:30 start schooldag

alt

alt08:40 kringmoment

Elke dag begint met een onthaalmoment waarbij de kleuters gezellig bij elkaar in de kring zitten. De juf luistert naar alle grote en kleine belevenissen waarover de kleuters hun verhaal kwijt willen. Het gezellig samenzijn en het vertelmoment in de kring verkleint de afstand tussen hun thuiswereld en de kleuterklas

alt

altalt10:10 speeltijd
drankje en koekje

Snoep willen wij zoveel mogelijk weren uit de school. Drank wordt bedeeld voor of na de speeltijd in de klas. Dit is afhankelijk van de vestigingsplaats.

alt

alt alt10:25 klasactiviteiten

Er volgen weer een reeks activiteiten zoals schilderen, poppenkast, enz… Alle ontwikkelingsdomeinen komen aan bod.

 

alt

altalt 12:05 einde voormiddag

De kleuters gaan naar huis of eten hun boterhammetjes op in de klas of refter. De kleutertjes die over de middag in school blijven, spelen na het eten buiten.

alt

altalt13:30 klasactiviteiten

We starten de namiddag met vrij spel in de verschillende hoeken

alt

15:10 einde schooldagalt

 

title

In Hof ter Zande gaan de ouders hun kindje afhalen aan de gangdeur. Zo kan u dagelijks contact hebben met de juf van uw kindje. Ze geven een handje aan de juf en gaan dan mee met mama of papa.


title

In De Regenboog worden de kleinste kleuters afgehaald aan de gangdeur. De oudere kleuters wachten in de turnzaal, klas of polyvalente zaal totdat ze worden opgehaald door iemand van de ouders.